English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

 
TÜM YÜKLER

 

 

 

 

Aşağıdaki Linklerden öğrenmek istediğiniz ülkedeki hava limanlarının kodlarını öğrenebilirsiniz

İlginize şimdiden Teşekkür Ederiz.

 

A

Ağırlık ve Ölçüleri
Ağırlık ve Ölçüleri

U. S. Ortak Ağırlık ve Ölçüleri

UNIT ABBR EŞDEĞER METRİK
UZUNLUĞU      
inç içinde 0,083 ft 0,027 yd 2,54 cm
ayak ft 12 yılında, 0,333 yd 30,48 cm
yarda yd 3 ft, 36 içinde 0,914 m
çubuk rd 16,5 ft, 5,5 yd 5,029 m
mil mi 5280 ft, 320 üncü, 1760 yd 1,609 km
ALANI      
inç kare sq in 0,007 sq ft, 0,00077 ² yd 6,451 sq cm
metrekare sq ft 144 sq, 0,111 m² yd 0,093 m²
kare avluya ² yd içinde 1296 sq, 9 SQ 0,836 m²
kare çubuk ² rd 30,25 ² yd, 0,006 dönüm 25,293 m²
arazi ölçü birimi   43.560 sq ft, 4840 m² yd 0,405 ha,
4047 m²
mil kare sq mi 102.400 ² rd, 640 dönüm 2,59 km ²
VOLUME      
kübik inch cu in 0,00058 cu ft, 0,000021 cu yd 16,387 cu cm
kübik ayak cu ft içinde 1728 cu, 0,037 cu yd 0,028 cu m
kübik yarda cu yd 27 cu ft, 46.656 cu in 0,765 cu m
AĞIRLIK      
ons oz 0,0625 £ 28,349 gm
pound lb 16 oz 0,453 kg
kısa
elli kiloluk tartı
  £ 100, 0,05 ton 45,359 kg
uzun
elli kiloluk tartı
  £ 112, 0,05 ton 50,802 kg
ton   £ 2.000, 20 kısa
elli kiloluk tartı
0,907 MT
ton   £ 2.240, 20 uzun
elli kiloluk tartı
1,016 MT
SIVI KAPASİTE      
sıvı ons fl oz 0,25 gi, 0,0625 pt (içinde 1,804 cu) 29,573 ml
solungaç gi 4 fl oz, 0,25 pt (içinde 7,218 cu) 118,291 ml
pint pt 16 fl oz, 4 gi (içinde 28,875 cu) 0,473 l
kuartet qt 8 gi, 2 pt (içinde 57,75 cu) 0,946 l
galon gal 8 punto, 4 qt (231 cu) 3,785 l
KURU KAPASİTE      
pint pt 0,5 qt (33.6 cu) 0,55 l
kuartet qt 2 pt (içinde 67,2 cu) 1,02 l
gagalamak pk 16 punto, 8 qt (içinde 537,605 cu) 8,809 l
kile met 32 qt, 4 pk (içinde 2.150,42 cu) 35,238 l

Metrik Ağırlık ve Ölçüleri

UNIT ABBR EŞDEĞER Amerika
UZUNLUĞU      
milimetre mm 0,001 m 0,04 olarak
santimetre cm 0,01 m 0,39 olarak
desimetre dm 0,1 m 3,94 olarak
metre m 100 cm, 10 dm 39,37 olarak
dekameter baraj 10 m 32,81 ft
hectometer hm 100 m 109,36 yd
kilometre km 1.000 m 0,62 mi
myriameter MYM 10.000 m 6,2 mi
ALANI      
santimetrekare sq cm 0,0001 m² 0,155 sq içinde
centare ca 1 metrekare 10,76 sq ft
are Bir 100 m² 119,6 sq yd
hektar ha 10.000 m² 2,47 dönüm
kilometre kare km ² 1.000.000 m² 0,3861 sq mi
VOLUME      
santimetreküp cu cm 0,000001 cu m 0,061 cu in
decistere ds 0,1 cu m 3,53 cu ft
stere s 1 cu m 1.31.cu yd
dekastere das 10 cu m 13,1 cu yd
AĞIRLIK      
gram gm 0,001 kg 0,035 oz
dekagram dag 10 gm 0,353 oz
hektogram hg 100 gm 3,527 oz
kilogram kg 1000 gm 2,2046 £
kental q 100.000 gm 220,46 £
ton MT 1.000.000 gm 1,1 ton
SIVI KAPASİTE      
mililiter ml 0,001 l 0,0338 fl oz
centaliter cl 0,01 l 0,338 fl oz
desilitre dl 0,1 l 0,21 pt, 0,106 qt
litre l 10 dl, 0,1 dal 1,057 qt, 0,264 gal
dekaliter dal 10 l 2,64 gal
hektolitre hl 100 l 26,4 gal
kilolitre kl 1.000 l 264 gal
KURU KAPASİTE      
mililiter ml 0,001 l 0,0018 pt
centaliter cl 0,01 l 0,018 pt
desilitre dl 0,1 l 0,18 pt
litre l 10 dl, 0,1 dal 0,908 qt
dekaliter dal 10 l 1,14 pk
hektolitre hl 100 l 2,84 met
kilolitre kl 1.000 l 29,4 met

Dönüşüm Faktörleri, Değerler ve Standartlar

12 = 1 ft

3 ft = 1 yd

16,5 ft = 1 rd

5280 ft = 1 mi

144 sq = 1 sq ft

9 SQ = 1 ² yd

içinde 1728 cu = 1 cu ft

27 cu ft = 1 cu yd

231 cu = 1 gal

1 = 2,5399 cm

1 ft = 30,479 cm

1 yd = 0,9144 m

1 mil = 1609,3 m

1 mil = 1,6093 km

1 mm = 0,03937 olarak

1 cm = 0,3937 olarak

1 m = 39,3708 olarak

1 m = 3,2809 m

1 m = 1,0936 yd

1 km = 0,6215 mi

1 sq = 6,451 sq cm

1 sq cm =. 155 sq in

1 cu = 16,3862 cu cm

1 oz = 28,3495 gram

£ 1 = 453,593 gm

1 kg = 2,2046 £

1 su cu ft tartmak £ 62,4

Su 32 F (0 C) donar.

212 F (100 C) Su kaynar.

60 mi / saat = / sn, 1 mi / dak 88 ft

Yerçekimi ivmesi 9,81 metre (32 ft) saniye başına saniyede bir.

ses hızını (Mach 1) deniz seviyesinde 1088 ft / 32F olarak sn.

Işık 299,792.548 km (186.282 mil) başına saniyede geçecek.

e (Doğal Logaritma of Base) = 2,71828

p (pi) = 3,14159265

Çevresi bir Circle = 2p r

Bölgeden bir Circle = p r2 veya 1 / 4 (p d2)

Yüzey Sphere sayısı = 4p r2

Bir Küre = 1 / 6 (p hacmi d3)

1 Mile (Kara Mile, Tüzük Mile) = 5280 metre, 1.760 metre, 1.609 metre

1 Deniz Mili (Air Mile, Deniz Mile) = 1852 metre, 6,076.115 feet

1 Deniz Mili başına Hour (düğüm, kn, kt) = 1,15 tüzüğünde mi / saat / saat, 1,85 km

1 F = -17,222 C

1 C = 33,8 F

C = 5 / 9 (Fahrenheit - 32)

Fahrenheit (F)

Celsius (C)

   

Celsius (C)

Fahrenheit (F)

                   

0

 

-18

     

-18

 

0

 

10

 

-12

     

0

 

32

 

20

 

-7

     

5

 

41

 

30

 

-1

     

15

 

59

 

32

 

0

     

20

 

68

 

40

 

4

     

30

 

86

 

50

 

10

     

40

 

104

 

60

 

16

     

50

 

122

 

70

 

21

     

60

 

140

 

80

 

27

     

70

 

158

 

90

 

32

     

80

 

176

 

100

 

38

     

90

 

194

 

120

 

49

     

100

 

212

 

140

 

60

             

160

 

71

             

180

 

82

             

200

 

93

             

212

 

100

             

Earth:

Çevresi Ekvator at: 24,901.45 mi, 40,066.43 km

Toplam Yüzölçümü: 57.900.000 sq mi, 150,100,00 km ²

Toplam Su Alanı: 147.750.000 sq mi, 382.672.500 km ² (yüzeyinin% 75)

Su Türü:% 97 Tuz% 3 Fresh

Atmosfer:% 78 Azot,% 21 Oksijen, 0,9% argon,% 0,03 karbon dioksit

Atmosfer Katmanları:

Troposfer - 10 mi, 16 km

Stratosfer - 30 mi, 50 km

Iyonosfer 6000 mi, 9600 km