18 Yılda Neleri Başardık İşte Sonuçlar...

 
     

 

       

 
Seyfi ARICI
frigian.net | Freight Forwarders D

Yük Teslim Belgesi … Namı diğer “Ordino”

Dış ticarette nakliye firmaları bir malı alıp taşımayı yapacakları araca yükleyince teslim aldığı mala karşılık bir senet düzenler. Buna “Taşıma Senedi” ya da daha yaygın kullanıldığı hali ile “Konşimento” denir. Konşimento, Deniz, Hava, Kara veya Kombine taşıma gibi tüm taşımacılık alanlarında kullanılmaktadır. Konşimento; Gönderici, Alıcı, İhbar, Mal cinsi, Kap sayısı, Kilosu, Düzenleme tarihi, Kaç nüsha düzenlendiği... gibi bilgileri içerir.

Konşimento içeriği malı taşıyan araç varış ülkesine ulaşmadan, konşimento üzerinde belirtilen teslimat acentesi taşımaya ait detayları gümrük idaresi sistemine kaydetmek zorunludur, bu işleme de “Varış Bildirimi” denir. Böylece gümrük idaresi taşımaya ait detayları mal gelmeden bilir. Malın temizlenmesi sürecinde ise bu bilgilerin taşıma senedi üzerindeki bilgiler ile tutarlı olması aranır.

Malın gümrükleme işlemi bittiğinde, ambar işletmesi malı fiziki olarak teslim etmeden önce, konşimento muhteviyatı mal alıcısının teslimat acentesine karşı mali ve hukuki sorumluluğunu tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek durumundadır. Bunun için yük teslim belgesi üzerinde ıslak imza arar ve var ise doğru kabul eder.

Bu ıslak imzanın sahte olup olmadığı ambar işletmesinin sorunu değildir çünkü malın doğru tarafa teslim edildiği, Konşimento ve Varış Bildirimi bilgileri ile sabittir. Beyannameyi imzalayan gümrük firması kesindir.

Dolaysı ile bu işleyişte yasa dışı bir durumun olması pek olası değildir. Peki ambar işletmesi tarafından aranan ıslak imzalı teslim belgesi güvenilir midir? Bizim kanaatimize göre değildir, günümüz teknolojisine yakışmayan bir çözümdür ve modernize edilmelidir.

İstanbul Teknopark firması olan “Frigian Bilişim” bu işe emek verdi. Frigian Bilişim’in bu konuda çok daha net, çok daha hızlı ve modern bir çözüm önerisi var. yukteslimbelgesidogrula.org

Her türlü nakliye firması bu siteye herhangi bir ücret ödemeden kolaylıkla üye olabilir, üye olan firma kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapar, E-güven damgası ile damgalanmış site üzerinden dilediği kadar benzersiz doğrulama kodu üretebilir ve yük teslim belgelerinde kullanır.

Frigian "Yük Teslim Belgesi Doğrulama Sistemi" esasen Yük Teslim Belgesi’ni değil, Yük Teslim Belgesi’nin doğru bilgiler ile alınıp alınmadığının kontrolünü sağlar ve onaylar.

Frigian “Yük Teslim Belgesi Doğrulama Sistemi” Gönderici, Alıcı, Konteyner numarası, Kap sayısı, Mal cinsi, Kilo... vs gibi herhangi bir veri içermez ve kaydetmez.

Problemin değil de çözümün parçası olmak, dijitalleşen dünyaya çözüm üretmek tabii ki öncelikle StartUp firmalarının görevidir. Değişimi tepeden bekleme alışkanlığı eski nesil biat kültürünün bir ürünü ve bu kaçınılmaz olarak değişmek zorunda. Örnek olarak SWB veya Telex konşimento düzenlenmiş bir sevkiyatta, alıcı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş, hatta bazı durumlarda mali yükümlülüğü bile yok diyelim, fakat alıcı firma ıslak imzalı yük teslim belgesini almak ve ambar işletmesine ulaştırmak zorunda. 

Bu gibi işlemler bir kağıt parçasını her şeyin önüne koymakta, teknolojik hızda, çabuklukta ve dolaysı ile rekabette ülkemizin elini zayıflatmaktadır. Yük teslim belgesinin dijitalleştirilmesi projesi ile bu süreçte her türlü gereksiz zaman ve enerji maliyetini sonsuza kadar rafa kaldırmaktadır.

Yan çıktı olarak da Ticaretin Kolaylaştırılması endeksi sıralamasında ülkemizi birkaç seviye yükseltecek, rekabette Türk firmalarının elini güçlendirecektir.

Hepsinden önemlisi ise önümüzdeki süreçte kaçınmak zorunda olduğumuz fiziki teması, faydasız ve gereksiz insan hareketini ciddi oranda azaltacak hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kaldıracaktır.

Frigian Freight Forwarderları doğal üyedir, API ile veri alış verişi isteyenler; firma ile iletişime geçebilir