nakliye terimleri
Kara Yolu Genel Terimleri

ADR

 

Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir

 

AIS

 

Araç İzleme Sistemi. GPS ve GPRS teknolojileri kullanılarak uydu aracılığı ile araçların takip edildiği sistemdir.

 

Antrepo

 

Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yerdir

 

Aktarma Merkezi

 

Gelen yük/kargoların indirildiği, varış noktasına göre gidenlerin yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferlerinin yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.

 

Avadanlık

 

Küçük tamiratlarının yapılabileceği el aletlerinin (çekiç, tornavida vs) ve el fenerinin bulunduğu takım çantasıdır.

 

Bagaj

 

Kamyonların branda vs. gibi eşyalarını istifledikleri ve alacakları yükün yüksekliğinin kolayca ifade edilmesini sağlayan, kamyon kasasında sürücü kabininin üstüne denk gelen bölmedir. 

 

Basar Tonaj

 

Basar tonaj olarak da ifade edilir. Aracın istiap haddi (azami yük miktarı) anlamına gelir.

 

Beşinci Teker

 

Çekicilerin şasileri üzerinde, aracın boyuna monte edilmiş ve yarı römorkların king pin adı verilen bağlantı elemanını içine güvenli bir şekilde kilitleyecek halde tasarlanmış olan bir parçadır. 

 

CMR

 

Karayolu taşıma belgesidir. CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslar arası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir.

 

Çekici

 

Yarı römorkları çekmek amacıyla kullanılan en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır. 

 

Daimi Araç 

 

Sürekli taşıma yapan spot araçtır. 

 

Dara

 

Taşıma kabının boş ağırlığıdır.

 

Damper Kasa

 

Kamyonlara özel hidrolik donanımı sayesinde, kasa içindeki dökme yükün boşaltılabilmesi için 45 derecelik eğim alabilen kasa tipidir.

 

Damper Yarı Römork

 

45 derece eğim alacak şekilde hidrolik donanımla çalışan ve üzerindeki yükü kendisi boşaltan kasa sistemidir.Kamyonlardan farklı olarak, üzerindeki malzemeyi sağa veya sola yıkabilen damperli yarı römorklar da mevcuttur.

 

Depo

 

Millileştirilmiş malların açık veya kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yerdir. 

 

Dingil

 

Tekerleklerin üzerinde döndüğü metal aksam. Üzerinde tek lastik olanlar tek dingil, çift teker takılanlar çift dingil olarak ifade edilir. 

 

Dökme Yük

 

Herhangi bir ambalaj içinde bulunmayan yük.Örneğin, kömür, demir tozu vs. 

 

FEU

 

40 ayağa denk birim. Konteynerlerin kapasitelerini belirtmekte kullanılan ölçü birimidir. 1 FEU 40 ft (boy) × 8 ft (en) × 9 ft (yükseklik) ya da metrik olarak 12.192 m (boy) × 2.44 m (en) × 2.59 m (yükseklik) ve yaklaşık 67.5 m³ hacmindedir.

 

Fiktif

 

Fabrika içlerindeki gümrüklü sahalardır.

 

Frigorifik

 

Isı değişimine duyarlı gıda maddeleri, ilaçlar ve bazı kimyasal maddelerin taşınması için tasarlanıp imal edilen, duvar kalınlıkları ve izolasyon değeri taşınan malzemenin ısı değişimine duyarlılık boyutlarına bağlı olarak değişen ve bir soğutucu ünitesi bulunan karayolu taşıtıdır. 

 

Gabari

 

Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

 

Geçici Depolama Yeri

 

Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yerdir

 

Geçiş Belgesi

 

Uluslar arası taşımalarda çıkış yapılan gümrük ile varış gümrüğü arasında taşınan yükün belirtildiği, çıkış ve varış ülkeleri gümrüklerinden geçişi ve yükün indirileceği ülkeye girişi sağlayan evraktır. TIR karneleri de geçiş belgesi dahilindedir.

 

Gümrük Muhafaza Memuru 

 

Gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda bulunan malın, muayene memurundan sonra gümrük beyannamelerinin teslim edildiği memurdur. Ayrıca konteyner gibi mühürlenmiş malzemelerin mührünü yapma ve açma yetkisi de bu memurlara verilmiştir.

 

İntermodal Taşımacılık 

 

Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki LOADSin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir. 

 

İstiab Haddi

 

Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır.

 

Jumbo Yarı Römork

 

13,60m x 2,45m x 2,65m ölçülerinde, 90m3 brüt hacimli, iki katlı modelleri de bulunan yarı römorktur.

 

K1

 

Bir veya birden fazla özmal taşıtla karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığı'ndan almaları gereken yetki belgesidir. 

 

Kombine Taşımacılık

 

İntermodal olmayan ancak birden fazla nakliye aracının (tren, kamyon vs) birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla yapılan taşıma tipidir.

 

Kamyon

 

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan, eşya ve ya yük taşımak için imal edilmiş, şasisi, farklı amaçlı şasi üstü ekipman ve ya kasa monte etmeye uygun, en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır. Tasarımı ve motor gücü itibariyle kamyonların bazıları römork çekmeye müsaitlerdir. 

 

Kamyon Römork 

 

Bir kamyon ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde imal edilen römorktan oluşan, yük taşıma amaçlı karayolu taşıtıdır.

 

Kamyonet

 

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş, taşıyacağı Type of Loadne göre kasaya sahip kara nakliye araçlarıdır.

 

Kantar

 

Yük alacak araçların boş ve yüklendikten sonra tartılmak için uğradıkları ölçüm cihazıdır.

 

Kapalı Kasa

 

Yanları ve tavanı kapalı olan, sadece arka kapağın açılmasıyla yüklenebilen yarı römork sınıfıdır.

 

Kayar Perdeli Yarı Römork

 

Yan yüzeyleri ve tavanı bir perde sistemiyle kapatılmış, perdelerin açılmasıyla hem kasanın yanından hem de üstünden yüklenebilir olan yarı römorktur.

 

Kılçık Yarı Römork (Konteyner şasi yarı römork)

 

Konteyner taşınması amacıyla tasarlanan ve imal edilen, iskelet halinde bir şasi ile taşıyacağı konteyner tipine uygun adet ve mesafede enine kroslar ucuna yerleştirilmiş konteyner kilidi (twist lock) bulunduran en az bir dingilli yarı römork aracıdır.

 

King Pin

 

Yarı römork çekicinin beşinci tekeri ile bağlantısını sağlayan ve dövme çelikten mamul bir parçadır. Yarı römorkun taşıma kapasitesi doğrultusunda farklı ölçülerde imal edilir.

 

Kiralık Araç 

 

Sözleşme yapılarak komple sürücüsüyle birlikte kiralanan, aylık belli bir kira ve km. başı yakıt yüzdesiyle çalışan araçlardır.

 

Komisyon

 

Yük almayı kabul eden aracın sürücüsünden kısmen yan gelir olması için kısmen de sürücünün yükü almasından vaaz geçmesini engelleme amaçlı olarak alınan para.

 

Komisyoncu

 

Yük veren kişiye yüke uygun aracı bulan ve araç sahibinden komisyon alan kişidir.

 

Komisyon Faturası

 

Alınan komisyon karşılığında kesilen fatura.

 

Konşimento

 

Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir.

 

Konteyner

 

Her türlü atmosferik koşula dayanıklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılmakta olan, kolay elleçlenebilen ve üst üste istiflenebilen standart metal yük kasalarıdır. 20'lik, 40'lık ve 45'lik olarak adlandırılan tipleri en yaygın olanlarıdır. Bu sınıflandırma konteynerlerin değişen boy ölçüsüne göre yapılmıştır. 

 

Konteyner Kilidi

 

Konteynerleri kaldıran ya da taşıyan araçların konteynerleri köşelerinden sabitlemeleri için sahip oldukları mekanizmadır.

 

L2 Belgesi

 

Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türüdür. Kanun hükümlerince belirtilen ihlaller gerçekleştirilmedikçe, belge geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

LOW-BED

 

Ağır iş makineleri ya da özel proje LOADSi gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan LOADSin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. 

 

Mega Yarı Römork

 

13,60 m x 2,50 m x 3,00 m boyutunda 102 m³ hacimli yarı römorklardır. 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi 

 

Karayolları Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların yine bu yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanların aldığı belgedir. 

 

Nakliyeci

 

Taşımacılıkla uğraşan kişi. 

 

Navlun

 

Nakliye bedelinin KDV hariç tutarıdır. 

 

Ordino

 

Konşimento karşılığında, yurt dışından gelen malın gümrükten çekilmesi için verilen emirdir. 

 

Özel İzin Belgesi

 

Taşımalarda geçiş belgesi aranmadan, geçiş belgesi yerine geçmek üzere ve Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara verilen belgedir. 

 

Özel Yük Taşıma Belgesi

 

Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan ve başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu LOADSin taşınabilmesi Karayolları Trafik Kanununun 33.Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66.ve 128.maddelerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünden (İlgili Bölge Müdürlüklerinden) Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması ve taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması zorunludur.

 

Palet

 

Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.

 

Yükleme Pusulası / Yükleme Teklifi

 

KN Ofisinden iş alan aracın ofis çalışanlarıyla olan anlaşmasını, verdiği komisyonu belgeleyen ve yükünü alacağı firmaya yükleme için geldiğini kanıtlayan evrak

 

Parça Yük

 

Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, farklı paket tipinde olabilen parsiyel LOADSdir.

 

Parsiyel Dağıtım 

 

Aracın taşıma kapasitesinin birden fazla müşteriye tahsis edilerek kullanılması ve ya hizmet verilen müşterilerin birden fazla noktaya gitmesi gereken siparişlerinin genel adıdır.

 

Psikoteknik Test

 

Psiko-teknik değerlendirmenin amacı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmektir. Sürücülük yeteneklerinin , trafiğe ilişkin sürücülük tutumlarının ve kişiliğinin trafik psikolojisi açısından değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 5 senedir.

 

R2 Belgesi

 

Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türüdür. Kanun hükümlerince belirtilen ihlaller gerçekleştirilmedikçe, belge geçerlilik süresi 5 yıldır

 

Rampa

 

Malzemenin depoya alınma veya depodan sevk edilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.

 

Ring

 

Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı LOADSin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.

 

Ring

Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı LOADSin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir 

Rulo Taşıyıcı Yarı Römork

Özellikle rulo şeklinde saç olmak üzere benzeri şekil ve boyuttaki LOADSi taşımak amacıyla imal edilen bir yarı römorktur. Tabanda bulunan ve aracın boyu ekseninde açılmış olan bir yuvarlak silindir şeklindeki boşluk, yükün araca yüklendiğinde her iki yandan desteklenmesini sağlamakta böylece yükün, araç üzerinde sabitlenmesi için alınacak önlemlerin daha basitçe yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

Platform Yarı Römork

Zemini düz ve kenar kapakları olmayan yarı römorktur. Boru, demir, konteyner gibi malzemelerin taşınmasında kullanılır.Boyutları konteyner boyutlarına göre değişken olabiliyor. 

Sevk İrsaliyesi

Üzerinde araçtaki yükün adını, miktarını, navlun bedelini, kesilen fatura numarasını belirten resmi evrak. Malların nakli sırasında vergi mevzuatı bakımından kontrol edilebilmesi amacıyla, ticarî emtianın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenmesi ve malla birlikte bulundurulması zorunlu olan belgedir. 

Sovtaj

Hasar gören ürünlere sigorta eksperi tarafından biçilen maddi değerdir. 

Sözleşmeli Araç 

Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtlardır. Sefer başına ya da Ytl / ton olarak çalışırlar. Aylık sabit ücret karşılığı çalışan sözleşmeli araçlar komple kiralık araçlardır. 

Spanzet

Yükün üstünden geçerek, yükün taşınacağı yüzeye sabitlenen ve üzerinde "gırgır" olarak bilinen gergi mekanizmasıyla gerilerek yükü sabitlemekte kullanılan polyester şeritlerin genel adıdır. 

Spot Araç 

Serbest çalışan, tek seferlik taşıma anlaşması yapılan araçların genel adıdır. 

Supalan

Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan bir yöntemdir, malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durumdur 

Sürücü 

Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi 

Şehir İçi Taşıma

Belediye sınırları ile mücavir alanı dahilinde yapılan taşımalardır. 

Swap Body

Swap body üst üste istiflenemeyecek ve stacker tarafından tepeden kaldırılamayacak kadar ince yapılmış konteynerlerin adıdır. İlk satın alma masraflarını düşürmek ve uzun vadedeki yakıt masraflarını en azda tutmak için oldukça hafif malzemelerden üretilirler. Boyutları, diğer konteyner taşıyan araçlara yüklenebilmesi için standart İSO konteyner boyutlarındadır. Genelde dört köşesinde bulunan katlanabilir ayakları sayesinde herhangi bir yükleme/boşaltma sistemine gerek kalmadan taşındığı aracı değiştirebilir. 

Tam Römork 

Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine göre tasarlanıp, imal edilen, en az bir dingilli ve çekildiği kamyona çeki oku, döner tabla, kanca v.b. adlarla tanımlanan bir bağlantı aparatıyla bağlanan araçtır. 

Taşeron

Belirli bir taşıma işini, bir sözleşme sonucunda sahip olduğu ya da kendisine başka bir şekilde bağlı olan araçlarla başka bir firma adına yapan tüzel kişiliktir. 

Taşıma İrsaliyesi 

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait, aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenledikleri belgedir. 

Taşıt Belgesi

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi ifade eder. 

Taşıt Kartı

Bir taşıtın yalnız, bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren;

 

-yetki belgesi sahibinin ticari unvanını,

 

-yetki belgesinin türü ve numarasını,

 

-taşıt kartının geçerlilik süresini,

 

-taşıtın markası, cinsi, model, plaka ve rengini içeren belgedir.

Taşıt Kantarı

Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan aracı ifade eder. 

Tenteli Yarı Römork

Yan yüzeyleri kısmen açılabilen bir tente sistemiyle örtülmüş olan yarı römork tipidir. 

TEU

20 ayağa denk birim. Konteynerlerin kapasitelerini belirtmekte kullanılan ölçü birimidir. 1 TEU 20 ft (boy) × 8 ft (en) × 9 ft (yükseklik) ya da metrik olarak 6.10 m (boy) × 2.44 m (en) × 2.59 m (yükseklik) ve yaklaşık 38.5 m³ hacmindedir. 40'lık bir konteyner 2 TEU olarak da ifade edilir. Bununla birlikte 45'lik konteynerler de 2 TEU olarak ölçülendirilirler. 

Tır

Fransızcada Transports Internationaux Routiers kelimelerinin baş harfleridir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki, Milletlerarası Nakliyat Birliği (IRU) tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre'de imzalanan bir anlaşmadır.Bu anlaşma 11 ülke (Avusturya, İsveç, Portekiz, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, Fransa, Malta, İsviçre, Tunus ve Yugoslavya) arasında imzalanan birleşik taşımacılığına (karayolu, demiryolu, havayolu, su yolları) ve konteyner kullanılmasına izin veren bir sözleşmedir (1994).

 

Uygulamada bu anlaşmaya dahil ülkelerin karayolu vasıtaları, vasıtada yüklü bulunan gümrüklü eşyanın cinsini, miktarını, mahiyetini belirten bir TIR karnesiyle yine vasıtanın belli yerlerine takacakları TIR plakaları taşırlar. TIR karnesinde belirtilen ve vasıtada yüklü bulunan eşyanın gümrük kontrolü mahreç ülkede yapılmakta, varış noktasına kadar güzergahta bulunan ülkelerin gümrüklerinde sadece harici kontroller -şüpheli durumlar hariç - yeterli olmaktadır. Ülkemizde de Yarı Römork ve çekiciden oluşan taşıma araçlarına TIR denmektedir. 

Tır Karnesi

TIR sözleşmesi sistemi içinde kullanılan ve IRU (Uluslararası Karayolları Taşımacıları Birliği) tarafından basılarak üye ülkelerin kullanımına sunulan karnedir. 

Toplu Taşıma İrsaliyesi

Araç sahibi tarafından, nakliyesini bir seferde yaptığı; birden çok noktalı/müşterili, bir ya da birden çok mal dağıtımı için hazırladığı varış noktalarının/müşterilerinin ve karşılık gelen malların alt alta yazılarak hazırlanan irsaliyeye toplu taşıma irsaliyesi denir. 

Transit Taşıma

Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra  bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan  taşımaları kapsayan yolcu veya eşya taşımalarını ifade eder. 

UBAK

Uluslar arası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı entegre taşıma sisteminin yaratılmasıdır.

 

Türkiye'nin de aralarında kurucu ülke olarak bulunduğu 17 ülke tarafından 1953 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 50 üye ülkesi bulanan Uluslararası bir organizasyondur. Ülkemizdeki faaliyetler Ulaştırma Bakanlığınca yürütülmekte olup, standartlaşma ile ilgili kanun, mevzuat ve uygulamalar bu kurum tarafından yürütülmektedir. 

Ücret Tarifesi

Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder. 

Yetki Belgesi 

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgedir 

Yurt İçi Taşıma 

Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşımalardır.

Yarı Römork

Bir motora haiz çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingilli ve çekildiği araca king pin adı verilen bir bağlantı sistemi aracılığı ile bağlanan yük taşıma amaçlı karayolu aracıdır.

 

Armatör 

Gemi sahibi, taşıyıcı 

Acente

Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş 

NVOCC

“Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) 

Co-Loader

Forwarderların LOADSini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

Forwarder

Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma 

Bill Of Lading (B/L) 

Denizyolu konşimentosu 

Master B/L 

Ana konşimento

House B/L 

Ara konşimento

Charter Taşıma 

Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır

Charter Party 

Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

Bulk Yükleme 

Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

Broker

Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu 

RO-RO Taşımacılığı 

Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık 

 

 

 

Kara Yolu Genel Terimleri

ADR

Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir

AIS

Araç İzleme Sistemi. GPS ve GPRS teknolojileri kullanılarak uydu aracılığı ile araçların takip edildiği sistemdir.

Antrepo

Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yerdir

Aktarma Merkezi

Gelen yük/kargoların indirildiği, varış noktasına göre gidenlerin yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferlerinin yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.

Avadanlık

Küçük tamiratlarının yapılabileceği el aletlerinin (çekiç, tornavida vs) ve el fenerinin bulunduğu takım çantasıdır. 

Bagaj

Kamyonların branda vs. gibi eşyalarını istifledikleri ve alacakları yükün yüksekliğinin kolayca ifade edilmesini sağlayan, kamyon kasasında sürücü kabininin üstüne denk gelen bölmedir. 

Basar Tonaj

Basar tonaj olarak da ifade edilir. Aracın istiap haddi (azami yük miktarı) anlamına gelir. 

Beşinci Teker

Çekicilerin şasileri üzerinde, aracın boyuna monte edilmiş ve yarı römorkların king pin adı verilen bağlantı elemanını içine güvenli bir şekilde kilitleyecek halde tasarlanmış olan bir parçadır. 

CMR

Karayolu taşıma belgesidir. CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslar arası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir.

Çekici

Yarı römorkları çekmek amacıyla kullanılan en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır. 

Daimi Araç 

Sürekli taşıma yapan spot araçtır. 

Dara

Taşıma kabının boş ağırlığıdır. 

Damper Kasa

Kamyonlara özel hidrolik donanımı sayesinde, kasa içindeki dökme yükün boşaltılabilmesi için 45 derecelik eğim alabilen kasa tipidir. 

Damper Yarı Römork

45 derece eğim alacak şekilde hidrolik donanımla çalışan ve üzerindeki yükü kendisi boşaltan kasa sistemidir.Kamyonlardan farklı olarak, üzerindeki malzemeyi sağa veya sola yıkabilen damperli yarı römorklar da mevcuttur. 

Depo

Millileştirilmiş malların açık veya kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yerdir. 

Dingil

Tekerleklerin üzerinde döndüğü metal aksam. Üzerinde tek lastik olanlar tek dingil, çift teker takılanlar çift dingil olarak ifade edilir. 

Dökme Yük

Herhangi bir ambalaj içinde bulunmayan yük.Örneğin, kömür, demir tozu vs. 

FEU

40 ayağa denk birim. Konteynerlerin kapasitelerini belirtmekte kullanılan ölçü birimidir. 1 FEU 40 ft (boy) × 8 ft (en) × 9 ft (yükseklik) ya da metrik olarak 12.192 m (boy) × 2.44 m (en) × 2.59 m (yükseklik) ve yaklaşık 67.5 m³ hacmindedir. 

Fiktif

Fabrika içlerindeki gümrüklü sahalardır.

Frigorifik

Isı değişimine duyarlı gıda maddeleri, ilaçlar ve bazı kimyasal maddelerin taşınması için tasarlanıp imal edilen, duvar kalınlıkları ve izolasyon değeri taşınan malzemenin ısı değişimine duyarlılık boyutlarına bağlı olarak değişen ve bir soğutucu ünitesi bulunan karayolu taşıtıdır. 

Gabari

Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. 

Geçici Depolama Yeri

Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yerdir. 

Geçiş Belgesi

Uluslar arası taşımalarda çıkış yapılan gümrük ile varış gümrüğü arasında taşınan yükün belirtildiği, çıkış ve varış ülkeleri gümrüklerinden geçişi ve yükün indirileceği ülkeye girişi sağlayan evraktır. TIR karneleri de geçiş belgesi dahilindedir. 

Gümrük Muhafaza Memuru 

Gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda bulunan malın, muayene memurundan sonra gümrük beyannamelerinin teslim edildiği memurdur. Ayrıca konteyner gibi mühürlenmiş malzemelerin mührünü yapma ve açma yetkisi de bu memurlara verilmiştir. 

İntermodal Taşımacılık 

Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki LOADSin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir. 

İstiab Haddi

Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısıdır. 

Jumbo Yarı Römork

13,60m x 2,45m x 2,65m ölçülerinde, 90m3 brüt hacimli, iki katlı modelleri de bulunan yarı römorktur. 

K1

Bir veya birden fazla özmal taşıtla karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığı'ndan almaları gereken yetki belgesidir. 

Kombine Taşımacılık

İntermodal olmayan ancak birden fazla nakliye aracının (tren, kamyon vs) birbirine bağlı olarak kullanılmasıyla yapılan taşıma tipidir. 

Kamyon

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan, eşya ve ya yük taşımak için imal edilmiş, şasisi, farklı amaçlı şasi üstü ekipman ve ya kasa monte etmeye uygun, en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır. Tasarımı ve motor gücü itibariyle kamyonların bazıları römork çekmeye müsaitlerdir. 

Kamyon Römork 

Bir kamyon ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde imal edilen römorktan oluşan, yük taşıma amaçlı karayolu taşıtıdır. 

Kamyonet

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş, taşıyacağı Type of Loadne göre kasaya sahip kara nakliye araçlarıdır. 

Kantar

Yük alacak araçların boş ve yüklendikten sonra tartılmak için uğradıkları ölçüm cihazıdır. 

Kapalı Kasa

Yanları ve tavanı kapalı olan, sadece arka kapağın açılmasıyla yüklenebilen yarı römork sınıfıdır. 

Kayar Perdeli Yarı Römork

Yan yüzeyleri ve tavanı bir perde sistemiyle kapatılmış, perdelerin açılmasıyla hem kasanın yanından hem de üstünden yüklenebilir olan yarı römorktur. 

Kılçık Yarı Römork (Konteyner şasi yarı römork)

Konteyner taşınması amacıyla tasarlanan ve imal edilen, iskelet halinde bir şasi ile taşıyacağı konteyner tipine uygun adet ve mesafede enine kroslar ucuna yerleştirilmiş konteyner kilidi (twist lock) bulunduran en az bir dingilli yarı römork aracıdır.

King Pin 

Yarı römork çekicinin beşinci tekeri ile bağlantısını sağlayan ve dövme çelikten mamul bir parçadır. Yarı römorkun taşıma kapasitesi doğrultusunda farklı ölçülerde imal edilir. 

Kiralık Araç 

Sözleşme yapılarak komple sürücüsüyle birlikte kiralanan, aylık belli bir kira ve km. başı yakıt yüzdesiyle çalışan araçlardır. 

Komisyon

Yük almayı kabul eden aracın sürücüsünden kısmen yan gelir olması için kısmen de sürücünün yükü almasından vaaz geçmesini engelleme amaçlı olarak alınan para. 

Komisyoncu

Yük veren kişiye yüke uygun aracı bulan ve araç sahibinden komisyon alan kişidir. 

Komisyon Faturası 

Alınan komisyon karşılığında kesilen fatura. 

Konşimento

Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma senedidir. 

Konteyner

Her türlü atmosferik koşula dayanıklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılmakta olan, kolay elleçlenebilen ve üst üste istiflenebilen standart metal yük kasalarıdır. 20'lik, 40'lık ve 45'lik olarak adlandırılan tipleri en yaygın olanlarıdır. Bu sınıflandırma konteynerlerin değişen boy ölçüsüne göre yapılmıştır. 

Konteyner Kilidi

Konteynerleri kaldıran ya da taşıyan araçların konteynerleri köşelerinden sabitlemeleri için sahip oldukları mekanizmadır. 

L2 Belgesi

Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türüdür. Kanun hükümlerince belirtilen ihlaller gerçekleştirilmedikçe, belge geçerlilik süresi 5 yıldır. 

LOW-BED 

Ağır iş makineleri ya da özel proje LOADSi gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan LOADSin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. 

Mega Yarı Römork

13,60 m x 2,50 m x 3,00 m boyutunda 102 m³ hacimli yarı römorklardır. 

Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Karayolları Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların yine bu yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanların aldığı belgedir. 

Nakliyeci

Taşımacılıkla uğraşan kişi. 

Navlun

Nakliye bedelinin KDV hariç tutarıdır. 

Ordino

Konşimento karşılığında, yurt dışından gelen malın gümrükten çekilmesi için verilen emirdir. 

Özel İzin Belgesi

Taşımalarda geçiş belgesi aranmadan, geçiş belgesi yerine geçmek üzere ve Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara verilen belgedir. 

Özel Yük Taşıma Belgesi

Ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan ve başka ulaşım sistemleri ile taşınması mümkün olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu LOADSin taşınabilmesi Karayolları Trafik Kanununun 33.Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66.ve 128.maddelerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünden (İlgili Bölge Müdürlüklerinden) Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması ve taşımanın bu izindeki esaslara göre yapılması zorunludur. 

Palet 

Depolama ve sevkiyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.  

Yükleme Pusulası / Yükleme Teklifi

KN Ofisinden iş alan aracın ofis çalışanlarıyla olan anlaşmasını, verdiği komisyonu belgeleyen ve yükünü alacağı firmaya yükleme için geldiğini kanıtlayan evrak. 

Parça Yük

Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, farklı paket tipinde olabilen parsiyel LOADSdir.  

Parsiyel Dağıtım 

Aracın taşıma kapasitesinin birden fazla müşteriye tahsis edilerek kullanılması ve ya hizmet verilen müşterilerin birden fazla noktaya gitmesi gereken siparişlerinin genel adıdır. 

Psikoteknik Test 

Psiko-teknik değerlendirmenin amacı, sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek ve değerlendirmektir. Sürücülük yeteneklerinin , trafiğe ilişkin sürücülük tutumlarının ve kişiliğinin trafik psikolojisi açısından değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 5 senedir. 

R2 Belgesi 

Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslar arası taşıma işleri organizatörlüğü yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türüdür. Kanun hükümlerince belirtilen ihlaller gerçekleştirilmedikçe, belge geçerlilik süresi 5 yıldır 

Rampa

Malzemenin depoya alınma veya depodan sevk edilme işlemlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan alandır.  

Ring

Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı LOADSin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir 

Rulo Taşıyıcı Yarı Römork

Özellikle rulo şeklinde saç olmak üzere benzeri şekil ve boyuttaki LOADSi taşımak amacıyla imal edilen bir yarı römorktur. Tabanda bulunan ve aracın boyu ekseninde açılmış olan bir yuvarlak silindir şeklindeki boşluk, yükün araca yüklendiğinde her iki yandan desteklenmesini sağlamakta böylece yükün, araç üzerinde sabitlenmesi için alınacak önlemlerin daha basitçe yapılabilmesi sağlanmaktadır. 

Platform Yarı Römork

Zemini düz ve kenar kapakları olmayan yarı römorktur. Boru, demir, konteyner gibi malzemelerin taşınmasında kullanılır.Boyutları konteyner boyutlarına göre değişken olabiliyor. 

Sevk İrsaliyesi

Üzerinde araçtaki yükün adını, miktarını, navlun bedelini, kesilen fatura numarasını belirten resmi evrak. Malların nakli sırasında vergi mevzuatı bakımından kontrol edilebilmesi amacıyla, ticarî emtianın bir yerden başka bir yere nakli sırasında düzenlenmesi ve malla birlikte bulundurulması zorunlu olan belgedir. 

Sovtaj

Hasar gören ürünlere sigorta eksperi tarafından biçilen maddi değerdir. 

Sözleşmeli Araç 

Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtlardır. Sefer başına ya da Ytl / ton olarak çalışırlar. Aylık sabit ücret karşılığı çalışan sözleşmeli araçlar komple kiralık araçlardır. 

Spanzet

Yükün üstünden geçerek, yükün taşınacağı yüzeye sabitlenen ve üzerinde "gırgır" olarak bilinen gergi mekanizmasıyla gerilerek yükü sabitlemekte kullanılan polyester şeritlerin genel adıdır. 

Spot Araç 

Serbest çalışan, tek seferlik taşıma anlaşması yapılan araçların genel adıdır. 

Supalan

Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan bir yöntemdir, malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durumdur 

Sürücü 

Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi 

Şehir İçi Taşıma

Belediye sınırları ile mücavir alanı dahilinde yapılan taşımalardır. 

Swap Body

Swap body üst üste istiflenemeyecek ve stacker tarafından tepeden kaldırılamayacak kadar ince yapılmış konteynerlerin adıdır. İlk satın alma masraflarını düşürmek ve uzun vadedeki yakıt masraflarını en azda tutmak için oldukça hafif malzemelerden üretilirler. Boyutları, diğer konteyner taşıyan araçlara yüklenebilmesi için standart İSO konteyner boyutlarındadır. Genelde dört köşesinde bulunan katlanabilir ayakları sayesinde herhangi bir yükleme/boşaltma sistemine gerek kalmadan taşındığı aracı değiştirebilir. 

Tam Römork 

Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine göre tasarlanıp, imal edilen, en az bir dingilli ve çekildiği kamyona çeki oku, döner tabla, kanca v.b. adlarla tanımlanan bir bağlantı aparatıyla bağlanan araçtır. 

Taşeron

Belirli bir taşıma işini, bir sözleşme sonucunda sahip olduğu ya da kendisine başka bir şekilde bağlı olan araçlarla başka bir firma adına yapan tüzel kişiliktir. 

Taşıma İrsaliyesi 

Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait, aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenledikleri belgedir. 

Taşıt Belgesi

Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi ifade eder. 

Taşıt Kartı

Bir taşıtın yalnız, bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren;

 

-yetki belgesi sahibinin ticari unvanını,

 

-yetki belgesinin türü ve numarasını,

 

-taşıt kartının geçerlilik süresini,

 

-taşıtın markası, cinsi, model, plaka ve rengini içeren belgedir.

Taşıt Kantarı

Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan aracı ifade eder. 

Tenteli Yarı Römork

Yan yüzeyleri kısmen açılabilen bir tente sistemiyle örtülmüş olan yarı römork tipidir. 

TEU

20 ayağa denk birim. Konteynerlerin kapasitelerini belirtmekte kullanılan ölçü birimidir. 1 TEU 20 ft (boy) × 8 ft (en) × 9 ft (yükseklik) ya da metrik olarak 6.10 m (boy) × 2.44 m (en) × 2.59 m (yükseklik) ve yaklaşık 38.5 m³ hacmindedir. 40'lık bir konteyner 2 TEU olarak da ifade edilir. Bununla birlikte 45'lik konteynerler de 2 TEU olarak ölçülendirilirler. 

Tır

Fransızcada Transports Internationaux Routiers kelimelerinin baş harfleridir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki, Milletlerarası Nakliyat Birliği (IRU) tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre'de imzalanan bir anlaşmadır.Bu anlaşma 11 ülke (Avusturya, İsveç, Portekiz, Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, Fransa, Malta, İsviçre, Tunus ve Yugoslavya) arasında imzalanan birleşik taşımacılığına (karayolu, demiryolu, havayolu, su yolları) ve konteyner kullanılmasına izin veren bir sözleşmedir (1994).

 

Uygulamada bu anlaşmaya dahil ülkelerin karayolu vasıtaları, vasıtada yüklü bulunan gümrüklü eşyanın cinsini, miktarını, mahiyetini belirten bir TIR karnesiyle yine vasıtanın belli yerlerine takacakları TIR plakaları taşırlar. TIR karnesinde belirtilen ve vasıtada yüklü bulunan eşyanın gümrük kontrolü mahreç ülkede yapılmakta, varış noktasına kadar güzergahta bulunan ülkelerin gümrüklerinde sadece harici kontroller -şüpheli durumlar hariç - yeterli olmaktadır. Ülkemizde de Yarı Römork ve çekiciden oluşan taşıma araçlarına TIR denmektedir. 

Tır Karnesi

TIR sözleşmesi sistemi içinde kullanılan ve IRU (Uluslararası Karayolları Taşımacıları Birliği) tarafından basılarak üye ülkelerin kullanımına sunulan karnedir. 

Toplu Taşıma İrsaliyesi

Araç sahibi tarafından, nakliyesini bir seferde yaptığı; birden çok noktalı/müşterili, bir ya da birden çok mal dağıtımı için hazırladığı varış noktalarının/müşterilerinin ve karşılık gelen malların alt alta yazılarak hazırlanan irsaliyeye toplu taşıma irsaliyesi denir. 

Transit Taşıma

Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra  bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan  taşımaları kapsayan yolcu veya eşya taşımalarını ifade eder. 

UBAK

Uluslar arası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı entegre taşıma sisteminin yaratılmasıdır.

 

Türkiye'nin de aralarında kurucu ülke olarak bulunduğu 17 ülke tarafından 1953 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 50 üye ülkesi bulanan Uluslararası bir organizasyondur. Ülkemizdeki faaliyetler Ulaştırma Bakanlığınca yürütülmekte olup, standartlaşma ile ilgili kanun, mevzuat ve uygulamalar bu kurum tarafından yürütülmektedir. 

Ücret Tarifesi

Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi ifade eder. 

Yetki Belgesi 

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgedir 

Yurt İçi Taşıma 

Herhangi bir ilin herhangi bir noktasından başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında biten veya mesafesine bakılmaksızın bir ilin sınırları içerisindeki iki nokta arasında yapılan taşımalardır.

Yarı Römork

Bir motora haiz çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine has bir şekilde tasarlanıp imal edilen en az bir dingilli ve çekildiği araca king pin adı verilen bir bağlantı sistemi aracılığı ile bağlanan yük taşıma amaçlı karayolu aracıdır.

Deniz Yolu Genel Terimleri

Armatör 

Gemi sahibi, taşıyıcı 

Acente

Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş 

NVOCC

“Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) 

Co-Loader

Forwarderların LOADSini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

Forwarder

Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma 

Bill Of Lading (B/L) 

Denizyolu konşimentosu 

Master B/L 

Ana konşimento

House B/L 

Ara konşimento

Charter Taşıma 

Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır

Charter Party 

Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

Bulk Yükleme 

Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

Broker

Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu 

RO-RO Taşımacılığı 

Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık 

Yükleme Boşaltma Terimleri

ree In (FI)

Limandaki yükleme masrafı 

Free Out (FO) 

Limandaki boşaltma masrafı

Liner In (LI)

Yükleme masrafının armatöre ait olması 

Liner Out (LO)

Boşaltma masrafının armatöre ait olması

Stuffing

İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

Unstuffing

Konteynerin içini boşaltma 

Stevedoring

Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti 

Liman Terimleri

Storage

Limanda depolama / ardiye 

Demuraj 

Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

Free Time 

Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

THC 

(Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti

Geçici Kabul

Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır. 

Navlun Terimleri

CAF

(Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

BAF

(Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

Primaj

Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret

War Risk Surcharge  (WRS) 

Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

High Cube Surcharge 

High Cube konteyner için alınan ilave ücret

IMCO Charge

Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

DEMİRYOLU TERİMLERİ

Gabari Nedir : Demiryolu güzergahında bulunan Köprü, tünel, rampa v.s sanatsal yapıların ölçüleridir.

Yük Gabarisi Nedir : Demiryolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (Vagon platform yüksekliği+eşya yüksekliği olarak) herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

Yapı Gabarisi Nedir : Yükseklik ve genişlik ölçüleri Yük Gabarisini aşan LOADSin maksimum taşınabileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

İstisnai Taşıma Nedir: Bir taşımanın çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasında sevki sırasında özel tedbir alınması gerekiyorsa bu taşıma istisnai taşıma olarak değerlendirilir

 

Acil 

Derhal 

Adaptasyon 

Uyarlama 

Addetmek 

Kabul etmek 

Aderans 

Yapışma 

Aidiyet 

ilgi 

Aidiyeti cihetiyle 

İlgisi nedeniyle 

Ahenk 

Uyum 

Alamet 

Belirti 

Alamet-i farika 

Marka 

Aksam 

Kısımlar 

Amil 

Etken 

Amir 

Üst 

Amme 

Kamu 

Amut 

Dik 

Amortisman 

Yıpranma payı 

Ampirik 

Deneysel 

Anane 

Gelenek 

Anavan 

İleri 

Antifiriz 

Don önleyici (madde) 

Akit 

Sözleşme 

Apleti 

Tekerlek ezilmesi 

Araz 

Belirti(ler) 

Arızi 

Geçici 

Arivaj 

Varış 

Arter 

Anayol 

Asli 

Temel 

Aşikar 

Açık 

Avanproje 

Ön tasarı 

Avdet 

Dönüş 

Ayniyet 

Aynılık 

Ayni sermaye 

Para dışı sermaye 

Azami 

En çok 

Bakiye 

Kalan 

Balast 

Taş kırığı 

Baga 

Burç 

Baz 

Temel 

Becayiş 

Yer değiştirme 

Behemehal 

Her durumda 

Beher 

Herbir 

Belgit 

Senet 

Bertaraf etme 

Giderme 

Bidayet 

Başlangıç 

Binaen 

Dolayısıyla 

Blover 

Üfürücü 

Boji 

Tekerlek grubu 

Braga 

Dingil çatak irtibat parçası 

Boden 

Tekerlek seti 

Bünye 

Yapı 

Bünyevi 

Yapısal 

Büvet 

Küçük büfe 

Camia 

Topluluk 

Cazip 

Çekici 

Cer 

Çekme 

Cer Dairesi 

Çeken ve Çekilen Araçlar Dairesi 

Cetvel 

Çizelge 

Cihet 

Yön 

Cins 

Tür 

Cüruf 

Tortu 

Debur 

Eşyanın demiryoluna teslimine kadar yapılan masraflar 

Debuşe 

Boşluk 

Dikey debuşe 

Zeminden köprü table altına kadar olan yükseklik 

Yatay debuşe 

Köprü ayakları arasındaki açıklık 

Defaten 

Bir seferde 

Dekat 

Dönem 

Delil 

Kanıt 

Deray 

Raydan çıkma 

Derkenar 

(Yazıda) çıkma 

Dispeçer 

Sevkeder 

Ebat 

Boyutlar 

Ecnebi 

Yabancı 

Eçhize 

Cihaz 

Edevat 

Aletler 

Ekartınan 

Ray açıklığı 

Emsal 

Örnek 

Emtia 

Mallar 

Envanter 

Mal dökümü 

Evamir 

Emirler 

Evrakı müsbite 

Belge 

Evsaf 

Nitelikler 

Faaliyet 

Uğraşı 

Faktör 

Etken 

Fedakarlık 

Özveri 

Ferş 

Döşeme 

Ferdi 

Bireysel 

Fert 

Birey 

Fesih 

Son verme 

Fezleke 

Özet rapor 

Fiili 

Gerçek 

Fiiliyatta 

Uygulamada 

Finansal 

Parasal 

Finansman 

Para temini 

Forsmajör 

Zorlayıcı durum 

Fortrafik 

Yoğun trafik 

Föy 

Çizelge 

Föydömarş 

Seyir çizelgesi 

Frigofirik 

Soğutmalı veya soğuk havalı 

Furgon 

Personel vagonu 

Gabari 

Ölçü sınırı 

Gardfren 

Frenci 

Gaybubet 

Yokluk 

Gayrikabili rücu 

Geri dönülemez 

Gayrimelhuz 

Beklenmeyen 

Güzergah 

İzlenecek yol 

Hadise 

Olay 

Haiz 

Sahip 

Halle 

Hol 

Hamule 

Yük 

Hangar 

Büyük depo 

Hasar 

Zarar 

Hasılat 

Gelir 

Hasılat Dairesi 

Ticaret Dairesi 

Hat 

Yol 

Hattıcari 

Ana yol 

Havi 

Kapsayan 

Hemzemin 

Aynı düzeyde 

Heyelan 

Yer kayması 

Hitam 

Son 

Hortuvar 

Kör yol tamponu 

Hudut 

Sınır 

Hulasa 

Özet 

Hususi 

Özel 

Islah 

İyileştirme 

İaşe 

Besleme 

İbate 

Barındırma 

İbraz 

Gösterme 

İcap ettirmek 

Gerektirmek 

İcar 

Kira 

İcmal 

Özet 

İcredi 

Yerine getirme 

İçtinap 

Sakınma 

İhata 

Kuşatma 

İhbar 

Duyuru 

İhbarname 

Bildirim 

İbdas 

Kurma 

ihtiva 

İçerme 

İhtiyaç 

Gereksinme 

İhtiyat 

Yedek 

İhzar 

Hazırlama 

İhzarat 

Hazırlıklar 

İkamet 

Oturma 

İkaz 

Uyarı 

İkraz 

Borç verme 

İktisap 

Kazanma 

İktisap sureti 

Kazanma belgesi 

İkmal 

Bütünleme 

İltisak 

Bağlantı 

İltisak hattı 

Bağlantı hattı 

İmbisat 

Genişleme 

İmtiyaz 

Ayrıcalık 

İnterkol 

Hava soğutucusu 

İntikal 

Geçiş 

İntisap 

Girme 

İntizam 

Düzen 

İntizar 

Bekleme 

İrsal 

Gönderme 

İrsaliye 

Gönderme belgesi 

İstiab 

Dolum 

İstiab haddi 

Dolum sınırı 

İstihkak 

Hakediş 

İstihlak 

Tüketim 

İstihsal 

Üretim 

İstikamet 

Yön 

istimlak 

Kamulaştırma 

İstinat 

Dayanma 

İşar 

Bildirme 

İştirak 

Katılma 

İtinerer 

Hareket çizelgesi 

İzabe 

Ergitme 

İzah 

Açıklama 

İzahat 

Açıklamalar 

Jerant 

Yönetici 

Karambol 

Çarpışma 

Karkas 

İskelet 

Kartela 

Etiket 

Kataner 

Elektrikli tren enerji hattı 

Katar 

Tren dizisi 

Kavalet 

Yolu askıya alma 

Kıymet 

Değer 

Kifayet 

Yeterlilik 

Kitans 

Trende ücret ödeme modeli 

Kompartıman 

Vagon bölümü 

Konduvit 

Katar ana hava borusu 

Kondüktör 

Bilet denetçisi 

Kroşe 

Koşum Takımı 

Kurp 

Dönemeç 

Kuşak hattı 

Daire şeklinde yol 

Kuvve bilgisi 

Durum çizelgesi 

Lağv 

İptal 

Lahika 

Ek 

Lavaj 

Yıkama 

Livre 

Tren tarife kitapçığı 

Mahfuz 

Saklı 

Mahiyet 

Öz 

Mahreç 

Çıkış yeri 

Maksat 

Amaç 

Malumat 

Bilgi 

Markiz 

Makinist kabini, istasyon çatısı 

Marşandiz Bürosu 

Trafik bürosu 

Matlup 

Alacak 

Meccani 

Parasız 

Mecra 

Yatak 

Mecmu 

Toplam 

Melhuz 

Beklenen 

Mensup 

İlgili 

Menşe 

Köken 

Merci 

Başvurulacak yer 

Mersule 

Gönderilen eşya 

Mesaha 

Yüz ölçümü 

Mesajeri 

Parça eşya 

Mesken 

Konut 

Mesnet 

Dayanak 

Mesul 

Sorumlu 

Meşruhat 

Açıklamalar 

Mevaddı 

Yasalar 

Mevkut 

Süreli - Periyodik 

Mevkut Tevziat 

Süreli dağıtım 

Mevrud 

Gelen 

Mevrude 

Gelen eşya 

Mevzii 

Yerel 

Mevzu 

Konu 

Mevzuat 

Yönetmelik 

Meyil 

Eğim 

Meyil münheli verevlik derecesi 

Eğim derecesi 

Mıntıka 

Bölge 

Miat 

Süre 

Mihver 

Eksen 

Muamelat 

İşlemler 

Muamele 

Davranış, işlem 

Muavenet 

Yardım 

Muavin 

Yardımcı 

Mubayaa 

Satın alma 

Mucip 

Gerektiren 

Mufassal 

Ayrıntılı 

Muhaberat 

Haberleşme 

Muhafaza 

Koruma 

Muharrik 

Çeken 

Muhbir 

Haber veren 

Muhit 

Çevre 

Muhtariyet 

Özerklik 

Muhtelif 

Çeşitli 

Muhteva 

İçerik 

Mukavele 

Sözleşme 

Mukavemet 

Dayanıklılık 

Mukayese 

Kıyaslama 

Muntazam 

Düzgün 

Munzam 

Ek 

Murahhas 

Delege 

Murahhas üye 

Yetkili üye 

Murakabe 

Denetleme 

Murakıp 

Denetleyici 

Mutabakat 

Uyuşma 

Mutalebe 

Taşımadaki düzensizlikler 

Muvafakat 

Onay 

Muvafık 

Uygun 

Muvakkat 

Geçici 

Muvazene 

Denge 

Müberrit 

Yağ soğutucusu 

Mücavir 

Komşu 

Mücellithane 

Ciltevi 

Müdevvenat 

Derlenmiş eserler 

Müessif 

Üzücü 

Müessese 

Kurum 

Müessir 

Etkili 

Müeyyide 

Yaptırım 

Müfredat 

Ayrıntılar 

Müfrez 

Bölünmüş 

Mükellefiyet 

Yükümlülük 

Mükellefiyetten istisna 

Yükümlülükten ayrı tutma 

Mükerrer 

Yinelenen 

Müktesep 

Kazanılmış 

Mülahaza 

Düşünce 

Mülakat 

Görüşme 

Mülk 

Taşınmaz Mal 

Mülkiyet 

Sahiplik 

Mümasil 

Benzer

Münakale 

Ulaştırma 

Münakalat Vekaleti 

Ulaştırma Bakanlığı 

Münasebet 

İlgi 

Münasip 

Uygun 

Münavebe 

Dönüşüm 

Münhal 

Boş 

Münhasır 

Sınırlı 

Münhasıran 

Özellikle 

Müphem 

Belirsiz 

Müracaat 

Başvuru 

Müsaade 

İzin 

Müsannif 

Tasnifleme 

Müsavi 

Eşit 

Müselles 

Üçgen yol bağlantı 

Müspet 

Olumlu 

Müstahdem 

Hizmetli 

Müstahrec 

Çıkartılmış 

Müstahsil 

Üretici 

Müstakil 

Bağımsız 

Müstehlek 

Tüketilmiş 

Müstehlik 

Tüketici 

Müsteniden 

Dayanarak 

Müstenkif 

Çekimser 

Müşahhas 

Somut 

Müşavir 

Danışman 

Müşir 

Gösterge 

Müştemilat 

Eklentiler 

Mütalaa 

Düşünce 

Müteaddid 

Pekçok 

Müteakip 

Bir sonraki 

Mütebaki 

Kalan 

Müteferrik 

Çeşitli 

Mütehassıs 

Uzman 

Müteşebbis 

Girişimci 

Müteşekkil 

Oluşmuş 

Mütevazin 

Dengeli 

Müteveccih 

Yönelen 

Müzmin 

Sürekli 

Nazari 

Kuramsal 

Nazım 

Düzenleyen 

Nevi 

Türü 

Nisbi 

Oransal 

Nivelman 

Yükseklik farklarının ölçülmesi 

Nizami 

Uygun 

Nizamname 

Tüzük 

Ordino 

Havale emri, teslim kağıdı 

Orer 

Hareket çizelgesi (trenlerin zaman grafiği) 

Paten 

Kayma plakası 

Peşinat 

Ön ödeme 

Plakdagard 

Dingil çatalı 

Port fiş 

Taşıma Belgesi 

Poz 

Yol yenilemesi 

Prive 

Özel 

Puantaj cetvel 

Değerlendirme çizelgesi 

Puntal 

Sahanlıktaki tutamaklar 

Rakor 

Bağlantı parçası 

Rambursman 

Eşya bedeli 

Ranfor 

Destek 

Reddiyat 

Geri verme 

Refakat 

Eşlik etme 

Refrigerant 

Soğutucu 

Rektijikatif 

Değişiklik 

Remiz 

Sembol 

Repartisyon 

Dağıtım ve düzenleme 

Revizör 

Vagon teknisyeni 

Riayet 

Uyma 

Risturn 

Geri ödeme 

Riyaset 

Başbakanlık 

Rodaj 

Alıştırma 

Rödevans 

Vagon kira ücreti 

Rutubet 

Nem 

Sabo 

Fren pabucu 

Sadme 

Çarpma 

Safi 

Net 

Safi siklet 

Net ağırlık 

Sağlık işleri dairesi reisliği 

Sağlık dairesi başkanlığı 

Sair 

Diğer 

Salahiyet 

Yetki 

Sarfınazar 

Vazgeçmek 

Sarfiyat 

Tüketim 

Sarih 

Açık 

Satıh 

Yüzey 

Sayding 

Yan yol 

Seliven 

Yanlışlıkla 

Sejur ücreti 

Kalma ücreti 

Seyrihafif 

Küçük hız 

Seyriseri 

Büyük hız 

Seyrüsefer 

Trafik 

Siklet 

Ağırlık 

Sitayiş 

Övgü 

Sitüasyon 

Durum 

Sofaj 

Isıtma 

Somaj ücreti 

Müşteri emrinde bekleme ücreti 

Startpilot 

Eter püskürtücü 

Stiker 

Etiket 

Suiniyet 

Kötü niyet 

Sundurma 

Üstü kapalı yer 

Supleman 

Ek 

Suhunet 

Sıcaklık 

Sürşarj 

Aşırı dolum 

Sürveyan 

Yardımcı teknisyen 

Şahmerdan 

Pres (dövme) 

Şahsi 

Kişisel 

Şazbüf 

Küreyici 

Şube Amiri 

Şube Müdürü 

Taahhüt 

Üstlenme 

Tabi 

Bağlı 

Tadat 

Sayım 

Tadilat 

Değişiklikler 

Tadiye cihazı 

Geçirme cihazı 

Tafsilat 

Geniş açıklamalar 

Tahaddüs 

Ortada 

Tahakkuk 

Gerçekleşme 

Tahdit 

Sınırlama 

Tahkik 

Soruşturma 

Tahkim 

Kuvvetlendirme 

Tahlil 

Çözümleme 

Tahliye 

Boşaltma 

Tahmil 

Yükleme 

Tahmini 

Yaklaşık 

Tahribat 

Yıkım 

Tahrif 

Bozma 

Tahrik 

Uyarma 

Tahripkar 

Yıkıcı 

Tahsil 

Gelir toplama 

Tahsilat 

Para toplama 

Tahsis 

Ayırma 

Tahsisat 

Ödenek 

Tahvil 

Çevirme 

Takas 

Değiştirme 

Takbih 

Kınama 

Takdim 

Sunma 

Takdim tehir 

Yer değiştirme (yazıda) 

Takdir 

Değerlendirme 

Takribi 

Yaklaşık 

Takviye 

Pekiştirme 

Talep 

İstek 

Talim 

Öğretme 

Talimat 

Yönerge 

Talimatname 

Yönetmelik 

Taltif etme 

Ödüllendirme 

Tamim 

Genelge 

Tasdik etme 

Onaylama 

Tasfiye 

Temizleme, giderme 

Tashih 

Düzeltme 

Tasnif 

Sınıflandırma 

Tasvip 

Uygun bulma 

Tasvir 

Açıklama 

Tatbik 

Uygulama 

Tatmin 

Doyum 

Tatminkar 

Doyurucu 

Tavsiye 

Öneri 

Tavzif 

Görevlendirme 

Tazmin 

Onarma, (zararı) ödeme 

Tazminat 

Bedel 

Tazyik 

Baskı 

Tebdil 

Değiştirme 

Tebellüğ etme 

Bilgi alma 

Teberruğ 

Yardım 

Tebligat 

Bildirim 

Tebliğ 

Bildiri 

Tebliğ etmek 

Bildirmek 

Tecavüz 

Saldırı, geçme 

Tecavüzkar 

Saldırgan 

Tecil 

Erteleme 

Tecrit 

Ayırma 

Tecrübe 

Deneyim 

Tecziye 

Cezalandırma 

Teçhiz 

Donatım 

Teçhizat 

Donatım malzemesi 

Tedarik 

Sağlama 

Tedbir 

Önlem 

Tediye 

Ödeme 

Tedricen 

Kademeli olarak 

Teferraut 

Ayrıntılar 

Tefrik 

Ayırma 

Tefriş 

Donatma 

Tefsir 

Yorumlama 

Teftiş 

İnceleme 

Tehir 

Gecikme 

Tekabül 

Karşılama 

Tekamül 

Gelişim 

Tekayyüdat 

Sınırlı ve dikkatli geçiş 

Tekdir 

Uyarma 

Tekemmül 

Olgunlaşma 

Tekemmül etmek 

Olgunlaştırmak 

Tekerrür 

Yeniden meydana gelme 

Tekid 

Üsteleme 

Teklif 

Öneri 

Tekrar 

Yine 

Tekrar etmek 

Yinelemek 

Teksif etme 

Yoğunlaştırma 

Teksir 

Çoğaltma 

Telafi 

Düzeltme 

Telaki 

Buluşma 

Telakki 

Görüş 

Telif hakkı 

Yayın hakkı 

Temayüz 

Sivrilme 

Telkin 

Aşılama 

Temdit 

Uzatma 

Temenni 

İstek 

Temin 

Sağlama 

Teminat 

Güvence 

Temkinli 

Ölçülü 

Temrin 

Alıştırma 

Tenakuz 

Çelişki 

Tenbih 

Uyarı 

Tenkis 

Azaltma 

Tenkit 

Eleştiri 

Tensib 

Uygun bulma 

Tenvir 

Aydınlatma 

Tenvirat 

Aydınlatmalar 

Tenzil 

İndirme 

Tenzilat 

İndirim 

Terakki 

İlerleme 

Tercih 

Öncelik 

Tercihan 

Öncelikle 

Tercüman 

Çevirmen 

Terfi 

Yükselme 

Terkip 

Bileşim 

Tesadüf 

Rastlantı 

Tesadüfen 

Rastgele 

Tesellüm 

Teslim alma 

Teshin 

Isıtma 

Tesir 

Etki 

Teskiye 

Değerlendirme 

Teşebbüs 

Girişim 

Teşhis 

Tanıma 

Teşkil 

Oluşturma 

Teşkilat 

Kuruluş 

Teşmil 

Genelleştirme 

Teşrik 

Ortak etme 

Teşriki mesai 

İşbirliği 

Teşvik 

Özendirme 

Tetkik 

İnceleme 

Tevazün 

Dengeleme 

Tevcih 

Yöneltme 

Tevdi 

Bırakma 

Teveccüh 

Yönelme 

Tevhid 

Birleştirme 

Tevsiat 

Genişletmeler 

Tevsii 

Genişletme 

Tevzi 

Dağıtma 

Tevziat 

Dağıtmalar 

Teyit 

Doğrulama 

Tike 

Tartı etiketi 

Timsal 

Örnek 

Tiringala 

Fren çubuğu 

Tirvar 

Buhar dağıtıcısı 

Totman 

Makinist emniyet freni 

Transmisyon 

Aktarma 

Triyaj 

Dağıtım 

Turnus 

Faaliyet planları 

Uhde 

Sorumluluk 

Usul 

Yöntem 

Uslüp 

Şekil 

Vacip 

Gerekli 

Vade 

Süre 

Vaka 

Olay 

Varaka 

Yazılı kağıt 

Vasat 

Orta 

Vasıta 

Araç 

Vazıülyed 

Elinde bulunduran 

Vazife 

Görev 

Velayet 

Söz sahipliği, yetki 

Velhasıl 

Kısaca 

Vesika 

Belge 

Viraj 

Dönemeç 

Vuku 

Oluş 

Vukuat 

Olaylar 

Vukuf 

Bilme 

Vuzuh 

Açıklık 

Voltaj 

Gerilim 

Yafta 

Etiket 

Yekün 

Toplam 

Yevmiye 

Gündelik 

Yol resiliği 

Yol Dairesi Başkanlığı 

Zaaf 

Düşkünlük 

Zabıt 

Tutanak 

Zaruri 

Gerekli 

Zat işleri 

Personel işleri 

Zecri 

Zorlayıcı 

Zevat 

Kişiler 

 

 

A/V

Kıymet üzerinden

AF

Peşin avans navlun

AWB

Konşimento(Hava)

B/G

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

BT

Yükleme ve boşaltma kuralları

CAD

Vesaik mukabili

CAG

Mal mukabili

CFR

Mal bedeli ve navlun

CIA

Peşin para

CIF

Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu )

CIP

Taşıma ve sigorta ödenmiş

CL

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

COD

Teslimat anında ödeme

CONF

Teyit/Teyitli

COS

Sevkiyat anında peşin para

CPD

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

CPT

 

CR

Cari Kur

D/A

Kabul karşılığı vesaik

D/O

Teslimat emri

D/P

Vesaik mukabili ödeme

DAD

Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik

DAF

Sınırda teslim

DDU

Vergileri ödenmemiş teslim

DEQ

Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)

DES

Gemide teslim

DFT

Poliçe/ Kambiyo senedi

ENCL

Ekleri

END

Ciro edilmiş/ ciro

ETA

Geminin tahmini varış zamanı

EXQ

Rıhtımda teslim

EXW

İşyerinde teslim

FD

Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın

FAS

Gemi yanında teslim

FCA

Taşıyıcıya teslim

FAND

Navlun ve Sürastarya

FIB

Ambara teslim

FIO

Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ile ilgilisiz.

FIOS

FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur

FO

Boşaltma alıcıya ait

FOB

Gemi Bordasında teslim

FOC

Ücretsiz

FRFWR

D  Navlun vadeli

FRT

Navlun

FRTCO

LL     Navlun tahsil edilecek

FRTPP

Navlun peşin ödenmiş

GRWT

Brüt ağırlık

IOU

Size borcum, borç senedi

IRREV

Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)

L/C

Akreditif

LO

Boşaltma satıcıya ait

M/R

Ordino/ Yükleme ordinosu

MIP

Deniz Sigortası poliçesi

PA

Vekaletname / Özel hesap

PB

Tasarruf Cüzdanı

TO

Ciro